Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Screen Shot 2013-10-17 at 8.06.02 AM

Saeimā 15.10.2013 pirmajā lasījumā tika apstiprināts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””. Plānots, ka grozījumi likumā stāsies spēkā 01.01.2014.

Fiksētā ienākuma nodokļa maksātāji

No likuma tiek izslēgtas normas attiecībā uz fiksēto ienākuma nodokļa režīmu, nosakot divus gadus ilgu pārejas periodu, kad maksātāji, kas reģistrējušies kā fiksētā ienākuma nodokļa maksātāji, varēs turpināt šā režīma piemērošanu, taču netiks reģistrēti jauni šī nodokļa maksātāji.

Iemaksa, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums vai nav neviena darbinieka, kas saņemtu ar nodokli apliekamu ienākumu

Likumprojekts paredz, ka maksātājs, kas ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā 50 euro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro.

Likumprojekts paredz, ka turpmāk, ja pirmstaksācijas gadā kapitālsabiedrības apgrozījums pārsniegs 7000 euro un tai pirmstaksācijas gadā nebūs neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kas katrā pirmstaksācijas gada mēnesī nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēnešalgas apmēru, tiks uzskatīts, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis ir guvis ar algas nodokli apliekamu ienākumu, kas atbilst Ministra kabineta noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram attiecīgajā taksācijas gada mēnesī, kad kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēnešalgas apmēru.

Nodokļu pretizvairīšanās norma

Likumprojekts paredz ieviest nodokļu pretizvairīšanās normu, nodrošinot, ka nodokļa maksātājs – saimnieciskās darbības veicējs var reģistrēties tikai vienā statusā – vai nu reģistrēt saimniecisko darbību vispārējā kārtībā, vai izņemt patentu, vai reģistrēties kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs.

Nodokļa ieturēšana no pensijas

Lai nodrošinātu vienādu iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmu gan vecuma pensijām, kuras izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, gan arī tām mūža pensijām, kuras izmaksās apdrošināšanas sabiedrības, likumprojekts paredz ar iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc vispārējās nodokļa likmes aplikt arī t.s. pensijām pielīdzināto ienākumu, kas likuma izpratnē ir apdrošināšanas atlīdzība, kas apdrošinātajam tiek izmaksāta saskaņā ar mūža pensijas apdrošināšanas līgumu (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam). Savukārt, kapitāla ienākums – ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam), kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām – tiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli pēc 10% likmes. Likumprojektā iekļauta arī norma, kas paredz, ka maksāt ājam, kas noslēdzis mūža pensijas apdrošināšanas līgumu (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam), neapliekamo minimumu nepiemēro pensijai pielīdzināma ienākuma izmaksas vietā.

Iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), paredzēts ieviest samazināto patentmaksu –17 euro gadā vai 9 euro pusgadā. Šo maksātāju ieņēmumi gadā nedrīkst pārsniegt 3000 euro.

Nodokļa ieturēšana no aizdevumiem

Likumprojekts paredz aizdevumus dalīt trīs kategorijās:

1)    aizdevumi, kas izsniegti fiziskajai personai, tās laulātajam vai ģimenes locekļiem (radniecībā līdz trešajai pakāpei) ārstniecības vai izglītības izdevumu segšanai;

2)    salīdzinoši mazi aizdevumi (nepārsniedz 1500 euro);

3)    aizdevumi, kurus fiziskai personai izsnieguši laulātais vai šīs fiziskās personas ģimenes locekļi (radniecībā līdz trešajai pakāpei);

4)    pārējie aizdevumi.

Likumprojekts paredz, ka pirmās trīs aizdevumu grupas, ja izpildīti likumā noteiktie nosacījumi, netiek pielīdzinātas ienākumiem neatkarīgi no aizdevumu atmaksas fakta. Attiecībā uz pārējiem aizdevumiem likumprojektā paredzēts, ka fiziskai personai izsniegto aizdevumu, ja fiziskā persona šo aizdevumu neņem savas saimnieciskās darbības ietvaros, pielīdzina ienākumam, ja to neatdod pēc aizdevuma atmaksas termiņa beigām (bet ne ilgāk kā pēc 60 mēnešiem).

Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa

Noteikts, ka algas nodokļa grāmatiņa turpmāk būs pieejama, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu un to uzturēs VID, no likuma ir izslēgtas normas, kas nosaka grāmatiņas izsniegšanas kārtību, kā arī normas, kas nosaka nodokļa maksātāja atbildību par algas nodokļa grāmatiņas bojāšanu vai zaudēšanu.

Nodokļa atvieglojumi par apgādājamajiem, ja tie paši saņem ar nodokli apliekamu ienākumu

Lai panāktu vienveidīgu nodokļa atvieglojuma piemērošanu visiem nodokļa maksātājiem, likumā tiek iekļauts tiesiskais regulējums, kas viennozīmīgi noteiktu nodokļa atvieglojuma par apgādībā esošām personām piemērošanas kārtību situācijās, kad persona, par kuru maksātājs saņem atvieglojumu, taksācijas periodā saņem vienreizējus vai neregulārus ar nodokli apliekamus ienākumus, kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma mēneša vai gada apmēru un kuriem tiek piemērotas dažādas nodokļa likmes.

IIN nodokļa likmes samazināšana

Likumprojekts paredz atcelt likumā noteikto nodokļa likmes samazināšanas modeli, vienlaicīgi nosakot, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 2014.gadā ir 24 procenti, 2015.gadā – 23 procenti un no 2016.gada – 22 procenti.

Pārpublicēts no:

VARUL Rīga
Alberta iela 1-2, Rīga, LV-1010
Tālr: 6722 2237
E-pasts:  riga@varul.com

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s