Līdz 2.decembrim varēs pieteikties liela apjoma investīciju projektu realizācijai

Līdz 2013.gada 2.decembrim (ieskaitot) ir pagarināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” trešās kārtas ietvaros.

Līdz 2.decembrim varēs pieteikties liela apjoma investīciju projektu realizācijai

Š.g. 22.oktobrī Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus noteikumos, kā rezultātā ir palielināts aktivitātes projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros pieejamais finansējums no 26 milj. LVL līdz 40 milj. LVL, atbalsta apjoms vienam projektam palielināts līdz 900 tūkst.  LVL, vienlaicīgi palielinot arī maksimālo atbalsta intensitāti no 35% līdz 45 %.
MK noteikumos šajā aktivitātē būtiski tiek precizēti arī projekta realizācijas uzsākšanas priekšnosacījumi, ja projekta realizācijas uzsākšana tiek plānota uzreiz pēc projekta iesniegšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA).

Aktivitātes trešās kārtas ietvaros atbalstāma ir tikai iekārtu iegāde, kas tieši saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Finansējums tiks piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos – jaunu iekārtu (un aprīkojumu) iegādei, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē.

Aktivitātes mērķis ir stimulēt vietējos komersantus veikt ieguldījumus zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādejādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

Finansējumam var pieteikties Latvijā reģistrētas komercsabiedrības. Projekta iesniegumos tiks vērtēta atbilstība aktivitātes nosacījumiem, t.sk. projekta ilgtspēja, projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības kapacitāte, sadarbība starp nozaru komersantiem un citām nozares institūcijām, izmaksu pamatotība.

Aktivitātes ietvaros pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 40 milj. LVL apmērā. Minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir 100 tūkst. LVL, finansējuma apjoms vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai ir 900 tūkst. LVL. Projekta īstenošanai pieejamais maksimālais ERAF līdzfinansējuma apmērs no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām ir 45%.

Projektu iesniegumu pieņemšana noris no 2013.gada 3.septembra līdz 2013.gada 2.decembrim (ieskaitot).

Projektu iesniegumi tiek pieņemti atbilstoši MK 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām” 2013.gada 22.oktobra redakcijai.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi sf.projekts@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapas http://www.liaa.gov.lv sadaļā „ES fondi”. Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.

Papildus informējam, ka 2013.gada 14.novembrī plkst. 10:00 LIAA ( Rīgā, Pērses ielā 2,  2.stāva zālē) notiks bezmaksas seminārs „Kā sagatavot un iesniegt projektu programmā „Augstas pievienotās vērtības investīcijas, 3.kārta””. Seminārā apmeklētāji tiks informēti par izmaiņām programmas pamatnosacījumos un iepirkuma veikšanā, kā arī projektu vērtēšanas kritērijiem un biežāk pieļautajām kļūdām projektu īstenošanā.

Kasjauns.lv/Foto: Shutterstock

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s