VADĪTĀJS NEKONTROLĒ EMOCIJAS. KO DARĪT?

Vadītājs nekontrolē emocijas. Ko darīt?Elīna Dubava, speciāli Monday.lv, foto-www.bigstockphoto.comIr sācies smaidīgs darba rīts ar kūpošu kafijas tasi. Un pēkšņi kā zibens spēriens atskan dusmīga priekšnieka balss, norīb dūres belziens pret rakstāmgaldu… Ja tā būtu sieviete, viņu nosauktu par histērisku. Bet kā ar vadītāju vīrieti?

Kāpēc priekšnieks tā mutuļo aiz dusmām? Pie kā esmu vainīga es? Ko iesākt – pieciest vai iebilst? Loģiski – pēc šādas vadītāja performancessākam sev un kolēģiem uzdot tamlīdzīgus jautājumus. Dusmīgs, aizvainots, pat aizskarošs un pēc tā visa sevī noslēdzies vadītājs vīrietis mums, sievietēm, kuras parasti tiek uzskatītas par emocionalitātes karognesējām, atgādina Ķīnas ābeci. Burti ir, bet izlasīt nevaram – ko tas viss nozīmē?!

Paradokss, bet tieši šāda tipa vīrieši vadītāji, kuri nekontrolē savas emocijas, nav bieži klienti psihoterapeitu praksēs. Turpretim viņu padotie gan ir spiesti meklēt kompetentu psiholoģisko palīdzību. Lai izprastu cēloņus pārlieku emocionālai un nelīdzsvarotai priekšnieka uzvedībai, Monday uzrunāja Junga analītisko psihoterapeiti Gunu Bergu.

Sievišķais aspekts vīrieša psihē

Lielā daļā mūsdienu psiholoģijas un psihoterapijas nozaru pastāv uzskats, ka gan vīrieši, gan sievietes nes sevī kā maskulīno jeb vīrišķo pamatu, tā arī feminīno – sievišķo. Taču jāatceras, ka šis dalījums ir atšķirīgs. Un šī atšķirība ir arhetipiska, nevis sociāli vai kulturāli noteikta. Tāpēc to nevar likvidēt ar sociālās politikas palīdzību.

Drīzāk varētu teikt tā: vīrieši ir maskulīni ārēji, bet feminīni – iekšēji, savukārt sievietes ir feminīnas ārēji, bet maskulīnas – iekšēji. Sievišķais aspekts ir saistīts ar jūtām, emocionalitāti, maigumu, rūpēm, pakļāvīgumu, pasivitāti jeb plašākā nozīmē –  ar Iņ. To apzīmē ar vārdu Anima. Vīrišķais aspekts ir saistīts ar loģiskumu, asumu, mērķtiecību, arī ar dominēšanu un aktivitāti jeb plašākā nozīmē – ar Jaņ. To apzīmē ar vārdu Animus.

Svarīgi būtu izprast to, ka sievišķais aspekts tieši vīrieša psihē ir mazāk apzināts, tāpēc tas daudz mazāk pakļaujas apziņas kontrolei. Tieši tas arī izrādās atslēgas vārds vīrieša emocionālai eksplozijai – nekontrolētiem dusmu izvirdumiem, agresijai, cieņu aizskarošiem izteikumiem, aizkaitinātībai, neiecietībai, pārmērīgai emocionalitātei, dažkārt pat raudulībai…

Pie kā noved vēlme būt vīrišķīgam par katru cenu? 

Iemeslu tamkāpēc vīrieša psihē sāk dominēt sievišķā daļa, ir daudz un dažādi – sākot no dzimtas vēstures, personīgās pieredzes bērnībā (šoreiz šajā aspektā neiedziļināsimies), beidzot ar noteiktām sociālajām lomām, piemēram, ka vīrietim ir jābūt tikai racionālam. Patiesībā būt emocionālam nav nekas slikts, tieši otrādi – emocionalitāte ir liela personības vērtība! Problēmas rodas tad, ja vīrietis nav kontaktā ar savu emocionālo daļu, to nesaprot, neatzīst, nepieņem, nereti arī apspiež.

Ja vīrietis dažādu iemeslu dēļ cenšas būt tikai vīrišķīgs, viņš it kā noliedz savas psihes sievišķo daļu, un viņam ar to nav kontakta. Taču tā, būdama apspiesta, laužas uz āru ar tādu intensitāti, ko apziņa nespēj kontrolēt. Vīrietis, kuru ir pārņēmusi no savas psihes izlauzusies apspiestā sievišķā daļa, var ciest no garastāvokļa svārstībām, aizkaitināmības, aizvainojamības, pastiprināta jūtīguma, kam seko arī neloģiska rīcība.

Darbā jāievēro profesionālā loma

Atbilde uz jautājumu, kādiem mums vajadzētu būt darbā, ir vienkārša. Gan vadītājam, gan padotajam darbavietā vajadzētu funkcionēt tikai ar profesionālo lomu, respektīvi, – visus kompleksus atstājot ārpusē. Tomēr mēs esam dzīvi cilvēki, tāpēc pavisam bez emocijām neiztikt. Turklāt vajadzētu ņemt vērā, ka ir arī tādi emocionāli priekšnieki, kuriir kontaktā ar savu emocionalitāti.  Tas drīzāk liecina par tendenci būt harmoniskai, nobriedušai personībai, un padotajiem tāds vadītājs ir liels ieguvums.

Diemžēl sastopami arī tādi priekšnieki (tieši vīrieši), kuru neapzinātās emocijas valda pār viņiem. Ko ieteikt šādam emocijās bangojošam vadītājam? Sākt ar pašu problēmas apzināšanos, proti, apjēgšanu, ka viņam ir grūti kontrolējamas emocijas. Un tad jau arī varētu sākties risinājums – savas personības izzināšana, kā arī patiesas attiecības ar feminīno aspektu reālās attiecībās (vīrieša darba kolektīva un tāpat ģimenes attiecībās).

Izmanto „žalūziju aizvēršanas” principu

Daudzas problēmas mūsu dzīvē rada sociālo lomu sajaukums un projekcijas. Kas ir projekcija? Tas ir process, kad cilvēka paša kāda īpašība tiek uztverta kā cita cilvēka īpašība, piemēram, ja cilvēkā pašā ir mazvērtības komplekss, tad viņam varētu sagādāt ciešanas priekšnieks, kurš ar savu rīcību pauž it kā pazemošanu (tas ir spoguļattēla princips!). Tad sākas sevis vainoša, šaustīšana, kam var sekot depresīvas izjūtas, iekšējs nemiers, vēlme aiziet no darba…

Kā padotajam tādos brīžos vajadzētu pareizi rīkoties? Lietišķajā komunikācijā ieteicams izmantot tā saucamo ”žalūziju aizvēršanas” principu, proti, neielaist savā privātajā sfērā to, kas tur nav ielūgts. Attiecīgi padotajiem nebūtu jājūtas vainīgiem priekšnieka emocionālā izvirduma dēļ, lai tādējādi neveicinātu manipulācijas mehānismu. Jo, kā zināms, manipulācija var realizēties tikai tad, ja ir kāds, kurš manipulē un kāds, kurš ļaujas manipulācijai. Un ārstēt un mēģināt pāraudzināt priekšnieku arī nevajadzētu (atstāsim šo darbu psihoterapeitiem!).

Epilogs: menedžēt, nevis apspiest!

Te nu vietā pieminēt modīgo terminu – emocionālā inteliģence (tas arvien biežāk lasāms darba sludinājumos!). Darba tirgū meklē cilvēkus, kam tā piemīt, un tas attiecas arī uz vadītājiem. Šis laiks prasa cilvēkus, kas nevis paspiež mums dabiski piemītošās emocijas, bet gan spēj tās menedžēt. Skaidrs, ka ne jau ārējie faktori vīrietim vadītājam  izsauc pārlieku emocionālu uzvedību vai sensitīvu reakciju, bet gan iekšējie faktori. Ar savām emocijām vadītāja un padoto amatos gan vīriešiem, gan sievietēm jātiek vispirms skaidrībā pašiem sevī, jāapzinās tās un jācenšas kontrolēt kā darbā, tā mājās. Viegli nebūs, bet noteikti ir tā vērts. Lai mums veicas!

 www.monday.lv
Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s