BEZDARBNIEKU APMĀCĪBA PĒC DARBA DEVĒJA PIEPRASĪJUMA

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus apmācīt viņiem vajadzīgos speciālistus, piedaloties pasākumā „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”. NVA pēc konkrēta darba devēja pieprasījuma organizē un finansē bezdarbnieku apmācību uzņēmumam nepieciešamajās profesijās jebkurā licencētā  profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā.

Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, tiek izsludināta apmācības īstenotāju pieteikšanās nepieciešamās apmācību programmas īstenošanai. Ja darba devējam nepieciešami darbinieki, kuru apmācībai jāizstrādā jauna izglītības programma, izglītības iestāde sadarbībā ar darba devēju var izstrādāt jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanai.

Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlētā kandidāta atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējam pirms apmācību sākuma jāpiedalās atlasē, kuras laikā viņš izvēlas piemērotākos kandidātus. Pēc apmācāmo  bezdarbnieku atlases aģentūra slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība. Apmācības laikā bezdarbniekam tiek maksāta stipendija – 100 eiro mēnesī.

Profesionālās tālākizglītības programmas apguves laikā darba devējs var piedāvāt prakses vietas savā uzņēmumā, tādējādi nodrošinot savu nākamo darbinieku sagatavošanu atbilstoši konkrētā uzņēmuma specifikai. Pēc apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina vismaz sešus mēnešus. Gadījumā, ja bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieks netiek pieņemts darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti apmācības organizēšanai.

Lai organizētu bezdarbnieku apmācību, darba devējam tuvākajā NVA filiālē, ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda fiziskās vai juridiskās personas nosaukums, kontaktinformācija, apmācības programma vai iegūstamā kvalifikācija, apmācāmo bezdarbnieku skaits, prasības kandidātiem, darba alga, kas tiks maksāta pēc apmācību pabeigšanas, un cita nepieciešamā informācija.

Pasākums „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) un ESF projekta „Jauniešu garantijas” (Nr.7.2.1.1/15/I/001) ietvaros. Šī gada sešos mēnešos apmācībā pēc darba devēju pieprasījuma ir iesaistīti 54 bezdarbnieki, kas apgūst tādas profesijas kā lokomotīvju saimniecības tehniķis, bruģētājs, elektrokāra vadītājs, frizieris, lokmetinātājs, autovadītājs un traktortehnikas vadītājs, bet 9 cilvēki mācās zviedru valodu.

Detalizēta informācija par pasākumu, kā arī darba devēja pieprasījuma un līgumu veidlapas, profesionālās un neformālās izglītības programmu saraksti, shēma jaunas izglītības programmas izstrādei pieejama aģentūras interneta vietnē www.nva.gov.lv sadaļā Darba devējiem un ikvienā no NVA filiālēm visā Latvijā.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s