Aizvadīta ikgadējā RUB biedru kopsapulce


6.marta pēcpusdienā aizvadīta ikgadējā RUB biedru kopsapulce. Sapulces gaitā tika apspriests pagājušajā gadā kvalitatīvi un kvantitatīvi padarītais un apstiprināts 2017.gada finanšu pārskats. Biedri tika iepazīstināti ar 2018.gada plāniem, no kuriem īpaši priecājamies par RUB iesaisti divos starptautiskos Eiropas Komisijas finansētos projektos kā projektu partneriem – Dismiss un  TRANSposition).

Kā viens no galvenajiem sapulces punktiem bija RUB valdes vēlēšanas, kā rezultātā tika apstiprināts sekojošs valdes sastāvs:

  • valdes priekšsēdētājs – Juris Juhņevičs,
  • valdes priekšsēdētāja vietnieks – Edīte Alksne,
  • valdes locekļi – Inese Erģe, Sigita Keiša, Jānis Patmalnieks.

Sveicam jauno valdes sastāvu! Un sakām īpašu paldies iepriekšējās RUB valdes loceklim Kristam Blažēvicam, nododot stafeti Jānim Patmalniekam!

Sapulcē viesojās arī Baltijas Datoru akadēmijas pārstāve Gunta Kivliša, kura iepazīstināja ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijaprojektu “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (MMU projekts), kas dod iespēju mācīties ar ERAF finansējuma atbalstu. Aicinām ieskatīties projekta mājas lapā un iepazīties ar projekta iespējām!