Ikgadējā RUB biedru kopsapulce 06.03.2018


Rīgas Uzņēmēju biedrības valde aicina visus esošos un potenciālos RUB biedrus uz biedru kopsapulci

, kas notiks 2018.gada 6.martā plkst. 15:30 SIA “KĀGO” telpās Rāmuļu ielā 4, Rīgā.

Darba kārtības projekts:
1) aktuālā informācija uzņēmējiem par fizisko personu datu aizsardzības regulas ieviešanu;
2) iepazīšanās ar jaunajiem biedriem;
3) 2017.gada pārskata apstiprināšana;
4) valdes vēlēšanas;
5) RUB iekšējo kārtības noteikumu apstiprināšana;
6) RUB 2018.gada darba plāna projekta apspriešana;
7) aktualitātes.
Esošajiem biedriem ierašanās uz sapulci obligāta!
biedru kopsapulce