RĪGAS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAS MĒRĶI

Pārstāvēt Rīgas pilsētas uzņēmēju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un Rīgas pilsētas ekonomisko attīstību


Veicināt uzņēmējdarbības attīstību un izstrādāt un īstenot ar to saistītus projektus

Veicināt Rīgas pilsētas, Rīgas reģiona un ārvalstu uzņēmēju savstarpējo sadarbību

Veicināt informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp Rīgas uzņēmējiem

Sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt RUB atpazīstamību

PIEVIENOJIES RĪGAS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBAI!

  • Veido biznesa kontaktus;
  • Saņem bezmaksas konsultācijas darba tiesībās un aizsardzībā;
  • Saņem jaunāko informāciju par plānotajiem grozījumiem normatīvajos aktos, politikas plānošanas dokumentos un jaunumiem par ES fondu projektiem.
  • Saņem no valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām RUB funkciju veikšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju.
  • Piedaliess valsts un pašvaldību izveidoto komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju darbā un savas kompetences ietvaros risini ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus.
  • Piedalies forumos, bezmaksas semināros un apmācībās.
  • Piedalies kopīgi rīkotajos sadraudzības pasākumos ar biedrībām, pašvaldībām un citām organizācijām.
  • Sadarbības iespējas ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Rīgas pašvaldību.
  • Ietekmē likumdošanas procesu sadarbībā ar LTRK un LDDK


RUB valde


Juris Juhņevičs (SIA "Kosters")


valdes priekšsēdētājs

Edīte Alksne


valdes priekšsēdētāja vietniece

Sigita Keiša (SIA “KAMELOTA”)


valdes locekle

Inese Erģė (SIA “RĪGAS TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLA”)


valdes locekle

Jānis Patmalnieks (SIA “MOTIVA”)


valdes loceklis

Lai uzzinātu vairāk par Rīgas Uzņēmēju biedrību, aicinām sazināties ar RUB Valdes priekšsēdētāja vietnieci Edīti Alksni

Tel.: 29417886; e-pasts: info.rigasub@gmail.com.