Partneri

Attēlu rezultāti vaicājumam “turiba hub”

Turība Business HUB

Viens no Biznesa augstskolas Turība mērķiem ir sniegt studentiem un absolventiem iespējas viņu biznesa ideju realizēšanai. Kopš 2006. gada augstskolā darbojas Biznesa inkubators (no 2016. gada 1. jūlija Turība Business HUB), kurā ir viss nepieciešamais, lai nonāktu no idejas līdz pat veiksmīgai biznesa attīstībai.

________________________________________________________________________________________

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameraScreen Shot 2013-10-21 at 8.27.57 AM

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi.

Pēc biedru skaita LTRK ir Latvijā lielākā uzņēmēju nevalstiskā organizācija, kura apvieno 1 002 individuālus uzņēmumus un 60 nozaru asociācijas. LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē.

LTRK darbojas trīs jomās: 1) uzņēmējdarbības vide 2) uzņēmumu konkurētspēja 3) eksports.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma – vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) – biedre. Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevalstiskajām organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts kopš 1934.gada!

http://www.ltrk.lv

______________________________________________________________________________________

logo-e1398452070303

Biedrība „Mārupes uzņēmēji”

Biedrība“Mārupes uzņēmēji” ir 2011. gadā dibināta sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti, uzņēmējdarbības un vides attīstību Mārupes novadā. Biedrība šobrīd apvieno aptuveni 50 komersantus– gan mazos un vidējos, gan lielos uzņēmējus, un to skaits nemitīgi aug.
Biedrības biedrs var būt jebkura komercsabiedrība, individuālais komersants, biedrība, nodibinājums vai cits saimnieciskā darba veicējs, kurš ir nomaksājis ikgadējo biedra naudu, kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar Mārupes novadu un kuram nav vienaldzīga uzņēmējdarbības attīstība Mārupes novadā.

Biedrības aktivitātes:

 • Apzināt ar uzņēmējdarbību saistītās problēmas Mārupes novadā un biedrības kompetences ietvaros tās risināt;
 • Veicināt savstarpējo informācijas, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp novada uzņēmējiem;
 • Veidot līdzvērtīgu dialogu starp Mārupes novada domi un vietējiem uzņēmējiem, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas sekmētu uzņēmēju un novada ekonomisko attīstību;
 • Sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt „Mārupes uzņēmēju” atpazīstamību, konkurētspēju un veselīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšanu;
 • Piesaistīt finansējumu, īstenot kopīgus projektus, kā arī veikt cita veida saimnieciskās aktivitātes biedrības darbības nodrošināšanai

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāja Silva Jeromanova,
tālr: 22516333, e-pasts: info@marupesuznemeji.lv

__________________________________________________________________________________

Screen Shot 2014-05-29 at 10.15.39 AM

Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.

LDDK pārstāv 68 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas nozaru un reģionālās asociācijas un federācijas, kas kopumā apvieno vairāk kā 5000 uzņēmumus, kā arī nozaru līderus – atsevišķus uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieki.Kopumā LDDK biedri Latvijā nodarbina 37% darba ņēmēju.

LDDK Misija
Pārstāvēt Latvijas darba devēju intereses uzņēmumu konkurētspējai, darba un dzīves kvalitātei.
LDDK Vīzija
LDDK ir ietekmīgākā Latvijas darba devēju interešu pārstāve.
LDDK Darbības virzieni
LDDK ir divi darbības virzieni – uzņēmēju interešu aizstāvība un darba devēju pārstāvība sociālajā dialogā. LDDK biedru interešu aizstāvība ir organizētā biznesa sabiedrības pārstāvju darbība uzņēmējdarbību regulējošās, tiesiskās vides pilnveidē. LDDK iesaistīšanās nodrošina publiskās varas pieņemto lēmumu leģitimitāti ekonomiskajos un sociālajos jautājumos. Interešu aizstāvība veido tiesiskas valsts un demokrātiskas sabiedrības pamatus.
LDDK biedru pārstāvība apliecina tiesību un pienākumu īstenošanu, kas noteikta LDDK darbību reglamentējošos likumos. LDDK, lielākajai darba devēju organizācijai, Latvijā ir jānodrošina darba devēju pārstāvība sociālajā dialogā ar valsti un pašvaldībām, veicinot sociālo mieru un labklājību. LDDK jākonsolidē darba devēju viedoklis darba devējiem un darbiniekiem nozīmīgās jomās, jāveicina sociālā partnerība un jāpārstāv darba devējus tripartisma institucionālajā ietvarā.

__________________________________________________________________________________

SFK_logo_140x196

Starptautiskais Forumu Konsorcijs

Starptautiskais Forumu Konsorcijs (SFK) ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kuras mērķi ir stimulēt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu Latvijā, vienot Latvijas uzņēmējus un veicināt viņu sekmīgu darbību starptautiskajos tirgos.

SFK organizē iknedēļas darījumu cilvēku saietus, kuros uzņēmēji (arī no ārvalstīm) iepazīstas, savstarpēji apmainās ar pieredzi, noklausās izglītojošas prezentācijas, iegūst jaunus biznesa kontaktus, informāciju un biznesu veicinošas iespējas (bezmaksas konsultācijas, jaunas biznesa idejas, investori u.tml.). Šajos pasākumos SFK komanda brīvā un nepiespiestā gaisotnē uzņēmējus savstarpēji iepazīstina, diskutē par viņu biznesa aktualitātēm un vajadzībām un kopā meklē iespējas biznesa efektivitātes uzlabošanai. SFK palīdz uzņēmējiem izmantot esošos kontaktus ar Latvijas un ārvalstu valdību pārstāvjiem un vēstniecībām, tirdzniecības un rūpniecības kamerām, ārvalstu kopienām, pašvaldību vadītājiem un komersantiem un meklēt jaunas alternatīvas viņu darbības veicināšanai starptautiskajos tirgos, organizējot starptautiskos biznesa forumus, lietišķās brokastis u.c.pasākumus.

http://www.sfk.lv

___________________________________________________________________________________

Screen Shot 2013-10-21 at 8.31.11 AM

IMVU Forums – Mazā biznesa diena

Iniciatīva ”Atbalsti mazo biznesu” aizsākās 2012.gada rudenī. Mazā biznesa pārstāvji Kristaps Banga un Elīna Egle iepazinās ar ASV pieredzi uzņēmējdarbības gara stiprināšanā mazā biznesa sestdienas (Small Business Saturday) ietvaros. Apzinot domubiedrus sociālajā tīklā Facebook, viņi guva apliecinājumu, ka arī Latvijā mazā biznesa atbalstam noderētu īpaša diena. Izveidota biedrība ”Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums”, kas uzņēmās iniciatīvas ”Atbalsti mazo biznesu!” ietvaros:

 • organizēt Mazā biznesa dienu;
 • sniegt bezmaksas reklāmas rīkus;
 • sagatavot seminārus Latvijas lielākajās pilsētās;
 • iesaistīt Latvijas mazo biznesu sociālajā dialogā Eiropas Savienības līmenī.

Mazā biznesa diena ir viena diena gadā, kad pievēršam īpašu uzmanību Latvijas mikro un mazajiem uzņēmumiem, atbalstot viņus gan ar uzslavu vai padomu, gan pirkumiem vai pasūtījumiem. Mazā biznesa diena tiek organizēta iniciatīvas ”Atbalsti mazo biznesu” ietvaros un ir viens no publiskākajiem pasākumiem, kurā piedalīties var ikviens sabiedrības loceklis.Mazā biznesa diena  norisināsies 2013.gada 16.novembrī visā Latvijā.

Mazā biznesa dienā piedalīsies visi interneta vietnē www.mazabiznesadiena.lv reģistrētie uzņēmumi. Šajā vietnē tiks uzkrāta un uz Latvijas kartes vizualizēta informācija par visiem iniciatīvas dalībniekiem, to piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, strukturējot tos pēc dažādiem parametriem, lai palīdzētu cilvēkiem izvēlēties atbalstāmos komersantus pēc teritorijas, preces vai sniegtā pakalpojuma.33 000 uzņēmumu saņems individuālu uzaicinājumu ar informāciju par iniciatīvu un uzlīmi, kuru izmantot kā noformējumu savai tirdzniecības vai pakalpojuma sniegšanas vietai. Uzņēmumi arī var izveidot individuālu reklāmas plakātu, izmantojot www.mazabiznesadiena.lvizstrādāto sagatavi. Un sarūpēsim vēl papildus instrumentus mazā biznesa reklāmai.Iniciatīvas ietvaros aicinām  Piedalīties semināros, kur tiks sniegta praktiska informācija par to, kā paplašināt klientu loku, kā uzrunāt potenciālos partnerus un kā saredzēt jaunas biznesa iespējas – Daugavpilī 26.septembrī, Rēzeknē 3.oktobrī, Liepājā 10.oktobrī, Ventspilī 17.oktobrī, Valmierā 24.oktobrī, Jelgavā 30.oktobrī un Rīgā 13.novembrī.

http://www.mazabiznesadiena.lv/

_________________________________________________________________________________________

riga-coach-1_logoBiedrība „RigaCoach”

Biedrība „RigaCoach” – profesionālu kouču apvienība, kas rada vidi iedvesmai un meistarībai.Vietne- http://www.rigacoach.lv ir viens no atbalstošās vides elementiem – vieta, kur klientiem iepazīt koučingu un izvēlēties sev vispiemērotāko kouču.

Biedrības „RigaCoach” mērķi:

 • Veicināt profesionālā koučinga attīstību Latvijas Republikā un ārpus tās robežām;
 • Veicināt pieaugušo mūžizglītības un personības attīstības iespējas;
 • Veidot informācijas apmaiņas vietu (www.rigacoach.lv, Rīgas Kouču Klubs u.c.) profesionāla koučinga meklētājiem Latvijas un ārvalstu interesentiem;
 • Veidot un organizēt mācības, seminārus, nometnes, konferences, izglītojošus pasākumus koučiem, treneriem, koučinga interesentiem;
 • Veicināt un attīstīt ICF Global (Starptautiskā Koučinga Federācija/ International  Coaching Federation) standartiem atbilstošu koučinga popularizēšanu Latvijā un ārpus tās;
 • Veicināt sadarbību ar  līdzīgām profesionālām, nevalstiskām vai biznesa organizācijām un piedalīties to rīkotajos pasākumos;
 • Atbalstīt un veicināt jauniešu interesi izprast uz rezultātu vērstu izaugsmes treniņu/koučinga efektivitāti.

_______________________________________________________________________________________

JŪRMALAS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA, ir izveidota 2006.gadā, apvienojoties uzņēmējiem, kas savu uzņēmējdarbību veic Jūrmalā.

Biedrības mērķi ir:
mazo un vidējo darba devēju, komersantu un uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un Jūrmalas pilsētas lēmējvaras un izpildvaras institūcijām, reģionu pašvaldības iestādēm, radniecīgām organizācijām ārvalstīs;

 • darba devēju, komersantu un uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana;
 • uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un ar uzņēmējdarbības veicināšanu saistītu projektu izstrādāšana un realizācija;
 • mazo un vidējo darba devēju, komersantu uzņēmējdarbības vides uzlabošana, tās attīstības veicināšana un biedru izglītošana;
 • informācijas, pieredzes un labās prakses apmaiņas sekmēšana starp savas un reģionālo biedrību biedriem;
 • sniegt pašvaldībai skaidrojumus (viedokli), priekšlikumus uzņēmējdarbības vides attīstības būtiskos jautājumos.

Biedrība apvieno Jūrmalas pilsētas darba devējus, komersantus un uzņēmējus, pārstāv to intereses un veicina sadarbību ar Valsts un pašvaldību iestādēm un institūcijām. Pēc savas iniciatīvas tā sniedz atsauksmes, priekšlikumus, un izstrādā likumu un citu normatīvo aktu projektus, kas skar komercdarbību Jūrmalā un arī visā Latvijā

Kontaktpersona: Jānis Drulle, biedrības padomes priekšsēdētājs; jurmalasuznemeji@gmail.com I

__________________________________________________________________________________________________

LATVIJAS ĀZIJAS TIRDZNIECĪBAS PALĀTA

Vēlamies stādīt priekšā mūsu nevalstisko un nekomerciālo organizāciju – “Latvijas Āzijas tirdzniecības palātu” (LACC), kas atrodas Rīgā, Latvijā. Mūsu palātas galvenais darbības mērķis ir atbalsīt investīciju, kultūras un abpusējas tirdzniecības veicināšanu starp Latviju un Āzijas valstīm. Latvijas Āzijas Tirdzniecības palāta organizē pasākumus un biznesa seminārus, kuros uzņēmēji no abiem reģioniem var brīvi dibināt kontaktus turpmākai veiksmīgai sadarbībai. LACC nodrošina atbalstu abu reģionu uzņēmumu nākotnes sadarbībai  un jaunu iespēju atklāšanai eksportā, importā, kopuzņēmumu veidošanā, tehnoloģiju apmaiņā, preču izplatīšanā un tirdzniecības dialoga veicināšanā.

KO MĒS DARĀM

Juridiska palīdzība, biznesa un tirdzniecības atbalsts, komunikācija ar valsts iestādēm, diplomātiskas pārstāvniecības un tirdzniecības palātas Āzijā un Latvijā; Konferenču un semināru organizēšana, lekciju rīkošana interešu grupām; Informācijas apmaiņa starp Latviju uz Āzijas valstīm; Latvijas uzņēmumu iepazīstināšna ar Āzijas biznesa vidi; Āzijas uzņēmēju deligāciju organizēšana uz Latviju, kā arī Latvijas uzņēmēju deligāciju uzņemšana Āzijā; Atbalsts Āzijas kompānijām dalībai konferencēs un izstādēs Latvijā

MŪSU MISIJA

Veidot vadošo Latvijas lietišķās informācijas forumu Āzijas valstīs; Attīstīt un pilnveidot lietišķās sadarbības tīklu starp Latvijas un Indijas uzņēmējiem; Veicināt un nostiprināt ekonomiskos sakarus starp Latviju un Indiju; Būt par galveno LACC biedru konsultantu ar mūsu ekspertu komitejas atbalstu.

MŪSU VĪZIJA

Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus mūsu biedriem un plašākai sabiedrībai, lai   veicinātu kvlalitātes un kvantitātes izaugsmi un nostiprinātu Latvijas-Āzijas attiecības.

TILTS STARP LATVIJU UN ĀZIJU

Mēs palīdzam vajazīgajiem cilvēkiem tikties; LACC tic, ka ilglaicīgu, stabilu attiecību radīšana ir patiesais ceļš uz panākumiem. Mēs atrodam labākos risinājumus. Mēs vienmēr atradīsim Jums piemērotākos risinājumus. Kopā mēs pārvarēsim visus šķēršļus un grūtības. Bezmaksas konsultācijas

Aicinām Jūs apmeklēt mūsu ofisu Rīgas centrā, lai apspriestu iespējas, ko Latvijas-Āzijas biznesa sfēra var piedāvāt Jūsu uzņēmumam.

LATVIJAS ĀZIJAS TIRDZNIECĪBAS PALĀTA

Mēs esam ceļš uz jaunām iespējām

Tērbatas iela 14, Rīga, LV 1011

 

 

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s