Pie brokastu kafijas tases ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru


Vakar, 13.februārī, RUB biedri, draugi un citi interesenti jau tradicionālajās RUB biznesa brokastīs tikās ar Rīgas domes izpilddirektoru Juri Radzēviču.

Konstruktīvā sarunā J. Radzēvičs atbildēja uz klātesošo jautājumiem par uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanu, tirdzniecības atļauju saņemšanas sistēmu, pilsētas iekškvartālu ceļu remontiem un citiem tematiem. Tika pārspriesti jautājumi par pašvaldības IT risinājumiem, lai mazinātu birokrātisko slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Uzzinājām arī virkni aktualitāšu attiecībā uz pilsētas attīstību, sadarbību ar Pierīgas novadiem un Rīgas tēla pozicionēšanu kā Baltijas reģiona metropolei.

RUB biedri un izpilddirektors vienojās par to, ka šādas tikšanās jāorganizē vismaz 2 reizes gadā, jo tas veicina gan pašvaldības un uzņēmēju sadarbību, gan dod iespēju pašvaldībai nepastarpināti uzzināt par uzņēmējiem būtiskiem jautājumiem, kuru risināšana ir pašvaldības kompetencē.

Paldies visiem brokastu dalībiekiem un, protams, paldies brokastu saimniekiem – kafejnīcai Mazā Kaņepe – par silto uzņemšanu un gardajām brokastīm.

Sekojiet līdzi RUB šeit, mājas lapā, un Facebook, lai uzzinātu par mūsu aktuālitātēm, nākamajām RUB biznesa brokastīm un citiem pasākumiem!