Piedalāmies ESF finansētā projektā par darbinieku plašāku iesaisti


RUB turpina dalību ESF finansētā projektā par strādājošo iesaisti un konsultācijām ar darba devējiem. Šoreiz 6 valstu partneri Romā (Itālija) debatē par jauniešu nodarbinātību un sociālo dialogu. Šī bija jau trešā partneru tikšanās. Tai sekos vēl pasākums pavasarī Maķedonijā un Polijā. Latviju pārstāv tikai Rīgas Uzņēmēju biedrība. Ir vērtīgi gūt pieredzi no citu valstu uzņēmēju biedrībām un arodbiedrībām par to, kā viņu valstīs notiek lēmumu pieņemšana un tiek veicināts sociālais dialogs.