RUB biedri piedalās ESF projekta noslēguma konferencē


No 11. – 13. jūlijam RUB pārstāvji no SIA “WebDev” piedalījās ESF projektā DISMISS — DIgital Single Market Influence on Strong and Sustainable employee involvement(Digitālā vienotā tirgus ietekme uz ciešu un ilgtspējīgu darba ņēmēju iesaisti) Skopje (Maķedonija). Šī bija noslēdzošā projekta konference un tajā piedalījās projekta partneri no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Serbijas, Slovēnijas, Maķedonijas un Spānijas. Tika prezentēti visu iesaistīto pušu pētījumu un aptauju rezultāti, labās prakses piemēri, kā arī apspriesta sadarbība turpmākajos projektos. Dalībnieki izmantoja arī iespēju plašāk iepazīties ar Maķedonijas skaisto dabu un vēsturiskajām vietām.