Uzsākam dalību jaunā ESF projektā


RUB piedalās ESF finansētajā projektā “BETWEEN RED AND TEAL – INCLUSIVE MANAGEMENT MODELS IN CHEMICAL INDUSTRY”. Sadarbībā ar Olaines jaunajiem uzņēmējiem piedalījāmies projekta pirmajā tikšanās reizē Varšavā (Polija). Prezentējām sevi, debatējām par projektā sasniedzamajiem rezultātiem un apmeklējām vienu no lielākajām Polijas ķīmijas rūpnīcām “Pulawy”.